Aika: 17.1.–2.3.2023 ti ja to klo 17.15–20.00 (ei opetusta 20.2.-26.2023)
Loppukoe 7.3.2021 ti klo 17.15–18.45
Uusinta 3.4.2023 ma klo 17.00–18.30

Aika: 25.10.–1.12. ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 8.12. to klo 17.15–18.45
Uusinta: 10.1. ti klo 17.00-18.30 

Aika: 6.9.–13.10. ti ja to klo 17.15–20.00  
Loppukoe 18.10. ti klo 17.15–18.45
Uusinta: 21.11. ma klo 17.00-18.30 (HUOM: ilmoittautumiset opettajalle viimeistään 10 päivää ennen koetta)

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Linkki tunneille löytyy kurssin Moodle-alustalta.


Aika: 4.8.–1.9.2022 to klo 17.15–19.45 

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Linkki tunneille löytyy kurssin Moodle-alustalta.


Aika: 30.5.–22.6. ma–ke klo 17.15–20.00
Loppukoe: 28.6. ti klo 17.15–18.45 
Uusinta: 25.7. ma klo 17.00-18.30 (HUOM: ilmoittautumiset opettajalle viimeistään 10 päivää ennen koetta)


Aika: 18.1.–24.2.2022 ti ja to klo 17.15–20.00

Loppukoe 1.3.2022 ti klo 17.15–18.45

Uusinta: 5.4.2022 ti klo 17.00-18.30


Aika: 26.10.–2.12. ti ja to klo 17.15–20.00  

Loppukoe 7.12. ti klo 17.15–18.45 

Uusinta: 11.1. ti klo 17.00-18.30 


Aika: 31.5.–23.6. ma–ke klo 17.15–20.00 

Loppukoe 29.6. ti klo 17.15–18.45 

Uusinta: 20.7. ti klo 17.00-18.30 

Järjestetään etäopetuksena Zoom-alustalla. Etäopetukseen tarvitset kameralla, mikrofonilla ja äänentoistolla varustetun tietokoneen tai mobiililaitteen sekä riittävän tehokkaan nettiyhteyden

Sisältö ja tavoite: Tutustumme portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Harjoittelemme kielitaidon keskeisiä alueita: lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen. Aihepiireinä mm. tervehtiminen ja esittäytyminen, kuulumiset ja itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kielioppiasioina mm. artikkelit, substantiivit, adjektiivien taipuminen, persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat, verbien indikatiivin preesens, prepositiot ja kysymysten muodostaminen.

Lähtötaso: 

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 1–5

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op, 999150 tai KK-POR001(Helsingin yliopisto)

 

ALKEISKURSSIT 1 ja 2
Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Opetustunnit: 42t

Hinta: Kokonaishinta  100 €/ 75€
Hinta jakautuu seuraavasti: 
- Kesäyliopiston kurssimaksu 85 € (alennushinta korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille 60 €), maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Helsingin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 15 €, maksetaan avoimeen ennen kurssin alkua rekisteröitymisen yhteydessä. (Maksu ei koske HY:n tutkinto-opiskelijoita.) 

HY avoimen rekisteröitymisohjeet lähetetään kesäyliopistosta muutama päivä ennen kurssin alkua. Poikkeus ajankohta 17.–31.5., jolloin Sisu-rekisteröitymispalvelussa on käyttökatko. Toukokuun lopussa alkaville kursseille lähetetään ohjeet kesäkuun alussa. 

Asiasanat: portugali, alkeiskurssi, kielikurssi, Brasilia, Latinalainen Amerikka, Eurooppa

Aika: 27.5.–1.7. to klo 17.15–19.45 

Huom. ei opetusta to 24.6. 

Järjestetään etäopetuksena Zoom-alustalla. Etäopetukseen tarvitset kameralla, mikrofonilla ja äänentoistolla varustetun tietokoneen tai mobiililaitteen sekä riittävän tehokkaan nettiyhteyden

 Sisältö ja tavoite: Aloitamme helpoista arkipäivän keskusteluista ja aktivoimme peruskielitaitoa. Pääset myös kartuttamaan sanavarastoasi ja lisäämään ymmärtämystäsi ilmaisumahdollisuuksista. Luemme tekstejä ja katselemme lyhyitä videoita erilaisista portugalinkieliseen maailmaan liittyvistä tai ajankohtaisista aiheista, ja jatkamme keskustelua niiden pohjalta. Tavoitteena on saada puhumiseen lisää varmuutta, luontevuutta ja rohkeutta. Rakenteita palautellaan mieleen tarpeen mukaan. Työskentelemme pääosin pareittain ja pienryhmissä, jotta jokainen pääsee puhumaan mahdollisimman paljon.

Huom. portugalin keskustelukurssien ryhmissä A ja B on eri sisältö, joten voit halutessasi osallistua molempiin ryhmiin.

Lähtötaso: A2/B1, soveltuu Kesäyliopiston jatkokurssit 1 ja 2 suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille.

Materiaali: Jaetaan tunnilla

Asiasanat: portugali, alkeiskurssi