Aika: 7.–23.6. ma–to klo 16.30–19.45 sekä 24.6. to klo 16.30–18.00

Opetus toteutetaan etänä Zoomin välityksellä.
Etäopetusta varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kameralla ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Loppukoe on kotona tehtävä etäkoe ajalla 28.–30.6.
Uusinta on kotona tehtävä etäkoe ajalla 6.–8.9. (HUOM. Ilmoittautumiset opettajalle viim. 10 päivää ennen koetta.)Aika:
15.10.2020–4.2.2021 to klo 17.00–19.00
ei opetusta 24.12. eikä 31.12.
Loppukoe 11.2.2021 to klo 17.00–18.30
HUOM. Viikolla 50 opetus on torstain sijasta maanantaina 7.12.

Opetukseen voi osallistua joko etänä tai paikan päällä. Ilmoitathan ilmoittautumislomakkeen Mahdolliset lisätiedot -kentässä kummalla tavalla osallistut!

Tavoite ja sisältö: Bienvenue au cours de français avancé! Vous avez déjà des bases solides, et même si vous avez encore quelques questions de grammaire, nous allons pouvoir discuter, échanger, et étendre notre vocabulaire, affiner notre compréhension écrite et orale, tout cela dans une ambiance motivante et détendue! On y parle des médias, de la presse, des arts, des voyages, de l’écologie, etc. Concernant la grammaire, on s’intéresse à la forme passive, on révise notre conjugaison (passé, présent, futur), on étudie les pronoms relatifs (qui, lequel), les pronoms personnels (lui, leur, en, y), et l’expression de la concession et de l’opposition (bien que, alors que).

Lähtötaso: B1 (kesäyliopiston jatkokurssit 3 ja 4 tai muualla hankittu vastaava taitotaso)

Kirja: Édito: Méthode de francais. Troisième édition Niveau B2. Didier 2015 (alkupuoli) sekä Édito: Cahier d’activités Niveau B2. Didier 2015.


Aika:
28.10.–10.12. ma ja ke klo 16.30–19.45, to 10.12. klo16.30-18.00
Loppukoe etänä .11.-13.12.

Uusinta 11.- 13.1.2021 
Uusintaan ilmoittaudutaan opettajalle viimeistään 10 päivää ennen koetta.
animatve@gmail.com

Sisältö ja tavoite: 
Kehitämme edelleen alkeiskurssin 1 taitoja. Opimme ilmaisemaan itseämme eri aikamuodoissa sekä tutustumme ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin. Kurssin aihepiirejä mm. vapaa-aika, toiveiden ja mielipiteiden kuvailu, säästä kertominen, ympäristön ja henkilöiden kuvailu, ravintolassa asioiminen. Keskeisiä kielioppiasioita mm. verbien imperatiivi, passé composé, imperfekti ja futuuri, adverbiaali- ja objektipronominit, partitatiivinen artikkeli, kysymyslauseet. Teemme tunneilla rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Ääntämistä harjoittelemme runsaasti.

Lähtötaso: 
A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: 
Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (jälkipuoli) sekä Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

ALKEISKURSSIT:
Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan ranskan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Kurssit perustuvat samaan ranskankieliseen oppikirjaan. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville. 

Korvaavuus: 
Alkeiskurssi 2 korvaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssit Ranskan alkeiskurssi 2 a (KK-RAN101) ja 2 b (KK-RAN102), yht. 4 op. Edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.Aika: 25.5.–15.6. ma, ti ja to klo 16.30–19.45
Loppukoe 18.6. to klo 16.30–18.00
Uusinta: 7.9. ma klo 17.00–18.30
Huom. Järjestetään etäopetuksena verkossa!

Sisältö ja tavoite: Tutustumme kielen perusasioihin sekä opimme selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään nykyhetkessä suullisesti ja kirjallisesti sekä tuntee hiukan ranskalaista tapakulttuuria, mm. kohteliaisuusfraasit. Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: esittäytyminen, harrastukset ja mieltymykset, asuminen, matkailu, tien kysyminen ja neuvominen, asioimistilanteet. Kielioppiasioista mm. verbien preesens ja lähifutuuri, omistus- ja persoonapronominit, artikkelit, kysymyslauseet, lukusanat ja kellonajat sekä adjektiivit. Teemme tunneilla rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Ääntämistä harjoittelemme runsaasti.

Lähtötaso: -

Kirja: Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (alkupuoli) ja Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.


ALKEISKURSSIT:
Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan ranskan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Kurssit perustuvat samaan ranskankieliseen oppikirjaan. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Suoritustapa: 
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus:
Alkeiskurssi 1 vastaa Kielikeskuksen ranskan alkeiskurssia 1 (99216) ja alkeiskurssi 2 ranskan alkeiskurssia 2 (992160) (Helsingin yliopisto).


Aika: 
10.–25.6. ma–to klo 16.00–19.30 
Loppukoe 27.6. to klo 16.00–17.30
Uusinta: 9.9. ma klo 17.00–18.30 

Sisältö ja tavoite: 
Kehitetään edelleen alkeiskurssin 1 taitoja. Opitaan ilmaisemaan itseään eri aikamuodoissa sekä tutustutaan ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin. Kurssin aihepiirejä mm. vapaa-aika, toiveiden ja mielipiteiden kuvailu, säästä kertominen, ympäristön ja henkilöiden kuvailu, ravintolassa asioiminen. Keskeisiä kielioppiasioita mm. verbien imperatiivi, passé composé, imperfekti ja futuuri, adverbiaali- ja objektipronominit, partitatiivinen artikkeli, kysymyslauseet. Tunneilla tehdään rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Ääntämistä harjoitellaan runsaasti.

Lähtötaso: 
A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: 
Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (jälkipuoli) sekä Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

ALKEISKURSSIT:
Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan ranskan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Kurssit perustuvat samaan ranskankieliseen oppikirjaan. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville. 

Suoritustapa: 
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: 
Alkeiskurssi 1 vastaa Kielikeskuksen ranskan alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 ranskan alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).