Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssi pidetään etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen, jossa on äänentoisto ja jonkinlainen kaiutin (tietokoneen oma riittää) sekä nettiyhteys.

Aika: 25.1.–3.3. ma ja ke klo 16.30–20.00 ja pe 29.1. klo 16.30–18.00
Loppukoe 5.3.2021 pe klo 16.30–18.00
Uusinta: 12.4.2021 ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskelemme aiheisiin liittyvää sanastoa, rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua.

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 4–10 (kurssilla käytetään ensisijaisesti oppikirjan uusinta 2020 painosta)

Lähtötaso:


Aika: 18.–22.1.2021 ma ja pe klo 16.30–19.45

Sisältö: Tällä lyhytkurssilla tutustut venäjän kielen kirjoitusjärjestelmään, opit kyrilliset aakkoset ja harjoittelet niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Suositellaan erityisesti alkeiskurssin aloittaville opiskelijoille helpottamaan kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu myös niille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Venäjällä. Materiaali jaetaan kurssilla.

Lähtötaso: –


Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssi pidetään etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen, jossa on äänentoisto ja jonkinlainen kaiutin (tietokoneen oma riittää) sekä nettiyhteys.

Aika: 12.1. ti klo 16.45–20.15, 14.1.–16.2.2021 ti 16.30–20.00 ja to klo 16.45–20.15
Huom. opetusta 13.1. ke klo 16.30–19.00 ja ke 20.1. klo 16.30–19.00
Loppukoe 18.2.2021 to klo 16.45–18.15
Uusinta: 29.3.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Ilmoitetaan myöhemmin

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. asuminen, pukeutuminen ja ulkonäkö. Kielioppirakenteista käsittelemme: monikon sijamuodot, adjektiivin taivutus, komparatiivi ja superlatiivi, verbin aspektit, konditionaali.

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 1–8

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot


Aika: 14.–17.6. ma–to klo 16.30–19.45, ks, tiedot www.hsky.fi

Sisältö: Perehdymme venäjän verbeihin tavoitteena osata käyttää kielenkäyttötilanteeen sopivia verbimuotoja. Harjoittelemme verbitaivutusta, verbien aikamuotoja, aspektin käyttöä, liikeverbejä sekä kirjallisen kielen rakenteista passiivia ja verbien partisiippi- ja gerundimuotoja. Jos aika riittää, muitakin aiheita voimme käsitellä!

Lähtötaso: A2/ B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai 3 tai vastaavat tiedotДобро пожаловать на курс русского языка по учебнику Кафе Питер 3!

Tervetuloa 386020 Venäjän jatkokurssi 3, 4 op verkkokurssille!  
 
Kurssilla opiskellaan maanantaisin ja keskiviikkoisin 26.04–7.06. 2021 reaaliaikaisella yhteydellä Teams -ympäristössä.

 Tapaamme ensimmäisen kerran 26.04. 2021 klo. 17.00–20.30

Liity tästä linkistä Teams-ympäristössä virtuaaliseen luokkahuoneeseen: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY5YjQ4YWItNWRmYy00NTUxLWE3MTUtMTE0ZmE1Y2YwMzBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0a0432a-628c-4cd6-853b-bcd31e47807f%22%2c%22Oid%22%3a%22445f9a81-6728-4e4a-91a0-0d666cf42068%22%7d


Liittykää mukaan hyvissä ajoin, jotta tunti pääsee alkamaan ajallaan. Ensimmäisellä kerralla 10 min ennen tunnin alkua. 

Tiedostossa löydätte kurssin materiaalin, jokaisen kappaleen sanaston ja testin.

Lisämateriaaleja lähetän myöhemmin.

Tervetuloa vielä kerran kurssille!

Ystävällisin terveisin,

Jelena Kark

Venäjän kielen opettaja

jelena.kark@kesayliopistohki.fi