Kurssin  aiheita ovat mm. adjektiivin taivutus, verbien imperfekti, imperatiivi, genetiivi. Asuinympäristö, matkat, työelämä, yrittäjyys, harrastukset.

 Kurssi on tarkoitettu saksan perustiedot hallitseville, esim. kesäyliopiston alkeiskurssin 1 suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille. Aiheita ovat mm. ravintolassa ja ostoksilla käynti, puhelinkeskustelut ja kirjalliset viestit. Kielioppi: datiivi, omistuspronominit ja verbin perfekti.

Aika: 25.10.–24.11. ti ja to klo 17.00–19.30
Vapaaehtoinen kertauskoe 29.11. ti klo 17.00–18.30

Kurssi opetetaan etäyhteydellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet ja mikrofoni (laitteen omat yleensä  riittävät). Kamera on suositeltava.

Lähtötaso: A2

Sisältö: Kurssin  aiheita ovat mm. refleksiiviverbit, zu-partikkeli infinitiivin edessä, adjektiivien vertailuasteet, akkusatiivia ja/tai datiivia vaativat prepositiot. Asumisesta, työstä ja kaupungista kertominen.

Kirja: Freut mich 2, kpl 5–8.

Aika: 6.9.–6.10. ti ja to klo 17.00–19.30; vapaaehtoinen kertauskoe 11.10. ti klo 17.00–18.30

Sisältö: Kurssin  aiheita ovat mm. epäsäännöllisten verbien perfekti, sivulauseet, datiivia vaativat prepositiot ja modaaliverbien imperfekti. Asioiden esittämistä menneessä ajassa, omasta päivästä kertomista. Kirja Freut mich 2, kpl 1–4.