Aika: 6.9.–6.10. ti ja to klo 17.00–19.30; vapaaehtoinen kertauskoe 11.10. ti klo 17.00–18.30

Sisältö: Kurssin  aiheita ovat mm. epäsäännöllisten verbien perfekti, sivulauseet, datiivia vaativat prepositiot ja modaaliverbien imperfekti. Asioiden esittämistä menneessä ajassa, omasta päivästä kertomista. Kirja Freut mich 2, kpl 1–4.