Aika: 14.9.–19.10. ma–ke klo 17.30–20.00 sekä 20.10. klo 17.30–19.00

Kurssi toteutaan etäyhteydellä. Tarvitset osallistumiseen tietokoneen (tai mobiililaitteen) nettiyhteydellä ja kameralla.

Tavoitteet: Opiskelija
-    osaa viittomakielisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen perustaitoja
-    osaa viittomakielen kieliopin fonologisia ja morfologisia prosesseja
-    osaa asettua keskustelussa eri osapuolien rooleihin
-    osaa kuvata viittomakielisen dialogin periaatteita
-    motivoituu uuden kielen oppimiseen