Arabian alkeiskurssi 1 – puhu, lue, kirjoita, 2 op

Kurssikoealue 7.6.2021Aika: 14.9.–13.10. ma–ke klo 17.15–19.45 sekä 14.10. ke klo 17.15–20.30
HUOM. Ei opetusta ma 21.9.
Järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä.

Loppukoe Moodlessa 26.10. ma klo 17.00–20.00

Uusintakoe Moodlessa: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö: Aihepiireinä on arabialais-islamilaisen kulttuurin eri alueita mm. ruoka, perhe-elämä, harrastuksia ja vapaa-ajanviettoa. Käsittelemme kieliopista: duaali, verbaalinomini, subjektia edeltävä predikaatintäyte, verbin perfektitaivutus ja johdettujen verbivartaloiden muodostusta. Kurssi on nopeatahtinen, joten varaa aikaa kotitehtäviin ja sanaston opettelemiseen.

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 4–6 lisäksi suositellaan Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic.

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 991061 / KK-ARA102 Arabian jatkokurssi 1, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Lähtötaso: –

Edeltävät opinnot: Alkeiskurssin 2 oppimäärän hallinta