Tanssin anatomiaa ja fysiologiaa elämänkaaren eri vaiheissa -opintokokonaisuus antaa osallistujille perustiedot anatomiasta, kinesiologiasta ja fysiologiasta tanssin näkökulmasta. Opinnot soveltuvat erilaisten taide- ja liikuntaryhmien vetäjille, tanssiopiskelijoille ja -opettajille, tanssiharrastajille ja -ammattilaisille. Opinnot ovat työmäärältään 10 opintopisteen suuruinen kokonaisuus, jonka voi suorittaa kokonaan tai halutessaan osallistua yksittäisille kursseille.


Aika: 9.–10.6. ja 16.–17.6. ke–to klo 16.30–19.45 

Ennakkotehtävä, jonka palautus on 6.6. (ohjeet saa sähköpostilla kesäyliopistosta).

Tavoite: Kurssin tarkoituksena on tarjota elämäntapamuutoksen parissa työskenteleville ammattilaisille käyttöön tutkitun ja tehokkaan hyväksymis- ja omistautumisterapian teoriatieto sekä menetelmät ja harjoitukset, joiden avulla ammattilainen kykenee tukemaan asiakasta kohti pysyvää käyttäytymisen muutosta ja huomioimaan työssään muutokseen vaikuttavat psyykkiset tekijät. 

Sisältö: Elämäntapamuutoksessa ovat psyykkiset tekijät, kuten ajatukset ja tunteet sekä mielen luomat esteajatukset, keskeisessä roolissa pysyvää käyttäytymisen muutosta tavoiteltaessa. Hyväksymis- ja omistautumisterapia keskittyy psykologisen joustavuuden lisäämiseen, joka on keskeinen elementti onnistuneessa elämäntapamuutoksessa. Kurssiin kuuluu kattava teoriaosuus, jossa käsitellään hyväksymis- ja omistautumisterapian teoriaa (mm. oppimispsykologia ja suhdekehysteoria), tutustutaan psykologiseen joustavuuteen ja sen eri osa-alueisiin, käydään läpi erilaisia asiakastyöhön soveltuvia tehtäviä ja harjoitteita sekä yksilö- että ryhmänohjauksen näkökulmasta. 

Kurssin osallistujat saavat käyttöönsä e-työkirjan, joka sisältää tiiviin teoriapaketin ja keskeiset kurssilla käydyt harjoitteet, sekä ohjeet niiden käyttämiseen. 

Kohderyhmä: Soveltuu kaikille terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille, jotka työskentelevät elämäntapamuutosprosessien parissa. 

Kouluttaja: Emmi Arponen, Fysioterapeutti (AMK) ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaan kouluttautunut aikuiskouluttaja. Lue kouluttajasta lisää www.emmiarponen.com