Uusi lainsäädäntö velvoittaa sekä yksityistä että julkista sektoria toimenpiteisiin: yritysvastuusäätely velvoittaa yrityksiä ja ilmastolaki velvoittaa julkista sektoria, ja myös erityissäätely lisääntyy eri toimialoilla. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen koskettaa kaikkia organisaatioita.