Aika:  

2.5.–4.5. to ja la

8.5.–11.5. ke ja la

15.5.–18.5. ke, to ja la

20.5.–25.5. ma, ke, to ja la

27.5. ma

arkisin klo 17.00–20.45 sekä lauantaisin klo 9.15–13.00

Kurssin loppukoe on lauantaina 25.5. oppituntien lopussa. 

Uusintakoe on Moodlessa tiistaina 28.5.2024. 

Oppikirja:  Gehring - Heinzmann - Päivärinne - Udd, Suomen mestari 3 (kappaleet 1 - 4). ISBN/GTIN: 978-951-1-35580-9.

Sisältö: Ympäristönsuojelu ja kierrätys. Kulttuuri ja taide. Historia ja yhteiskunta. Maantieto ja nähtävyydet. Kirjeet ja sähköpostit. Konditionaalin preesens ja perfekti. Passiivin aikamuodot, objekti ja konditionaali. Lisää sanatyyppejä ja rakenteita.

Opetuskieli: Suomi

Lähtötaso: A2.1

Edeltävät opinnot: Kesäyliopiston Suomea intensiivisesti 4 tai muutoin hankitut vastaavat taidot

Suoritustapa: Kurssin kesto on 4,33 oppituntia päivässä, yhteensä 52 tuntia.  Kurssin 52 kontaktiopetustunnin lisäksi itsenäisen työskentelyn (kotitehtävien ja kokeeseen valmistautumisen) määräksi arvioidaan 54,8 tuntia. Viikossa kontaktiopetusta on 13 oppituntia ja itsenäisen työskentelyn määräksi arvioidaan viikossa 13,7 oppituntia.

Lue lisää Suomea intensiivisesti -kurssien lähtötasoista ja oppimateriaaleista Opiskelu kesäyliopistossa -> Suomi toisena / vieraana kielenä.

Textbook: Gehring - Heinzmann - Päivärinne - Udd, Suomen mestari 3 (chapters 1 - 4)

The course covers the following topics and grammar: Environmental protection and recycling. Culture and art. History and society. Geography and sights. Writing letters and emails. The grammar: The present and the perfect of the conditional. The tenses of the passive, the object and the conditional. More word types and grammatical structures.

The course is taught in Finnish.

Starting level: A2.1

Previous studies: Intensive Finnish 4 (Summer University) or equivalent skills

Read more about Suomea intensiivisesti courses starting levels and textbooks Studying at Summer University -> Finnish language courses.


Kurssin aikataulu:
 • To 02.05.2024 17:00-20:45 Etäopetus
 • La 04.05.2024 09:15-13:00 Etäopetus
 • Ke 08.05.2024 17:00-20:45 Etäopetus
 • La 11.05.2024 09:15-13:00 Etäopetus
 • Ke 15.05.2024 17:00-20:45 Etäopetus
 • To 16.05.2024 17:00-20:45 Etäopetus
 • La 18.05.2024 09:15-13:00 Etäopetus
 • Ma 20.05.2024 17:00-20:45 Etäopetus
 • Ke 22.05.2024 17:00-20:45 Etäopetus
 • To 23.05.2024 17:00-20:45 Etäopetus
 • La 25.05.2024 09:15-13:00 Etäopetus
 • Ma 27.05.2024 17:00-20:45 Etäopetus