17.1.–28.2. ja 13.–27.3. sekä 10.4.–8.5.2024 keskiviikkoisin klo 16.45–18.15
Huom. Ei opetusta 1.5.
Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu
Tentit 6.3. ke ja 15.5. klo 16.45–19.15, paikka Hattulantie 2

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

 • olet omaksunut kirjallisuuden analysoimisessa tarvittavan terminologian ja taidot
 • osaat keskustella ja kirjoittaa erilaisista englanninkielisistä kirjallisista teksteistä (runous, proosa, näytelmäkirjallisuus)
 • osaat pitää suullisia esityksiä englanniksi
 • osaat antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta vertaisiltasi.

After successful completion of the course

 • you have acquired the terminology and skills needed to analyse literature
 • be able to discuss and write about different literary texts in English (poetry, prose, drama)
 • be able to give oral presentations in English
 • give and receive constructive feedback from your peers.

Suoritettuasi opintojakson

 • osaat seurata molempien maiden yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä käsitteleviä luentoja ja tehdä yhteenvetoja niiden pohjalta
 • osaat laatia ja pitää asianmukaisesti rakennetun suullisen esitelmän ryhmässä jostakin kurssilla käsiteltävästä aiheesta muille opiskelijoille ja antaa asianmukaista palautetta muiden esitelmistä
 • osaat toimia ryhmän jäsenenä.

Opintojakson suoritettuasi

 • olet tutustunut englannin kieltä käsittelevään kielitieteelliseen tutkimukseen
 • hallitset kielitieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä
 • olet lukenut ja soveltanut tietoa englannin kielitieteellisestä tutkimuksesta
 • olet jakanut kokemuksia englannin kieltä koskevista aineistoista ja kielitieteellisistä lähestymistavoista muiden opiskelijoiden kanssa
 • olet harjoitellut kielitieteellisen analyysin raportointia ja/tai teoriakatsauksen laatimista.

English phonetics and phonology