7.9.–14.12. ti (Ei opetusta 26.10.)
A-ryhmä klo 16.45–18.15, B-ryhmä klo 18.30–20.00

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi

  • olet tutustunut englannin kieltä käsittelevään kielitieteelliseen tutkimukseen
  • hallitset kielitieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä
  • olet lukenut ja soveltanut tietoa englannin kielitieteellisestä tutkimuksesta
  • olet jakanut kokemuksia englannin kieltä koskevista aineistoista ja kielitieteellisistä lähestymistavoista muiden opiskelijoiden kanssa
  • olet harjoitellut kielitieteellisen analyysin raportointia ja/tai teoriakatsauksen laatimista.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti.