Aika:
luennot 3.5.–14.6. ma ja ke kello 17.00–18.30
pienryhmä A: 6.5.–22.6. to ja ti kello 16.45–18.15
pienryhmä B: 6.5.–22.6. to ja ti kello 18.45–20.15

12.3.–30.4.2021 pe klo 16.45–20.00
Tentti: pe 7.5. ja uusinta pe 4.6. klo 17.00

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi

 • olet tutustunut englannin kieltä käsittelevään kielitieteelliseen tutkimukseen
 • hallitset kielitieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä
 • olet lukenut ja soveltanut tietoa englannin kielitieteellisestä tutkimuksesta
 • olet jakanut kokemuksia englannin kieltä koskevista aineistoista ja kielitieteellisistä lähestymistavoista muiden opiskelijoiden kanssa
 • olet harjoitellut kielitieteellisen analyysin raportointia ja/tai teoriakatsauksen laatimista.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti.


Tavoite ja sisältö: Suoritettuasi opintojakson

 • osaat seurata molempien maiden yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä käsitteleviä luentoja ja tehdä yhteenvetoja niiden pohjalta
 • osaat laatia ja pitää asianmukaisesti rakennetun suullisen esitelmän ryhmässä jostakin kurssilla käsiteltävästä aiheesta muille opiskelijoille ja antaa asianmukaista palautetta muiden esitelmistä
 • osaat toimia ryhmän jäsenenä.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät.


Tavoite ja sisältö: Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

 • olet omaksunut kirjallisuuden analysoimisessa tarvittavan terminologian ja taidot
 • osaat keskustella ja kirjoittaa erilaisista englanninkielisistä kirjallisista teksteistä (runous, proosa, näytelmäkirjallisuus)
 • osaat pitää suullisia esityksiä englanniksi
 • osaat antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta vertaisiltasi.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti.


Tavoite ja sisältö:

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

 • osaat analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomenkielistä tekstiä
 • osaat käsitellä tekstejä kontrastiivisesti
 • ymmärrät käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön kääntämiseen
 • osaat hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä
 • tuotat sujuvaa suomenkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomenkielisen tekstin pohjalta.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, oppimispäiväkirja 1. puoliskosta (englanti-suomi) ja tentti 2. puoliskosta (suomi-englanti). Arviointi oppimispäiväkirjan ja tentin perusteella (asteikolla 0–5). Tuntiosallistumisella voi vaikuttaa kokonaisarvosanaan. HUOM: kaikki kotitehtävät täytyy palauttaa. Kotitehtävistä ei saa arvosanaa (itsearviointi).

 

Kurssi on kahdessa osassa:

 • englannista suomeen kääntäminen 12.1.–23.2.2021
 • suomesta englantiin kääntäminen 9.–30.3., 13.–27.4.2021