Kuvataiteen perusopinnot, 25 op, järjestetään Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. Opinnot järjestetään lähiopetuksena, mutta myös osittainen etäopetus on mahdollinen koronatilanteen vaatiessa. Huomaathan, että osallistujilta saatetaan edellyttää kasvomaskin käyttöä. Kokeellisen grafiikan jaksolla hengityssuojain on pakollinen kurssilla käytettävien aineiden takia.

Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää Kuvataiteen perusopinnot 25 op yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Tavoite ja sisältö: Perusopinnoissa perehdytään taiteelliseen ajatteluun sekä tutustutaan kuvataiteen eri menetelmiin. Kuvataiteen perusopinnot ovat Lapin yliopiston kuvataiteiden tiedekunnan opintoja. Opinnot soveltuvat oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijat voivat olla työtaitojensa syventäjiä, alalle tulevaisuudessa pyrkiviä tai harrastajia.

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
Plastinen sommittelu 4 op
Värioppi 4 op
Havaintopiirustus 4 op
Maalaus 4 op
Kokeellinen grafiikka 4 op
Portfolio 1 op

Edellä mainittujen jaksojen lisäksi opintoihin sisältyy yhteensä 6 oppitunnin verran opintojen ohjausta ja portfoliotyöskentelyä ryhmässä. 

Kuvataiteen perusopinnot 25 op järjestetään Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintojaksojen suoritustavat ja päivitetyt tiedot löytyvät kesäyliopiston verkkosivuilta. Muutokset ovat mahdollisia. Opinnot alkavat syksyllä 2019 ja ne jakautuvat kolmelle lukukaudelle.

Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää Kuvataiteen perusopinnot 25 op yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Tavoite ja sisältö: Perusopinnoissa perehdytään taiteelliseen ajatteluun sekä tutustutaan kuvataiteen eri menetelmiin. Kuvataiteen perusopinnot ovat Lapin yliopiston kuvataiteiden tiedekunnan opintoja. Opinnot soveltuvat oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijat voivat olla työtaitojensa syventäjiä, alalle tulevaisuudessa pyrkiviä tai harrastajia. Opintoihin ovat tervetulleita kaikki, jotka omaavat riittävät kuvalliset valmiudet. 

Kuvataiteen perusopinnot 25 op

Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
Plastinen sommittelu 4 op
Värioppi 4 op
Havaintopiirustus 4 op
Maalaus 4 op
Kokeellinen grafiikka 4 op
Portfolio 1 op

Edellä mainittujen jaksojen lisäksi opintoihin sisältyy yhteensä 6 oppitunnin verran opintojen ohjausta ja portfoliotyöskentelyä ryhmässä. Näiden kokoontumiskertojen aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.