Tanssipedagogiikan perusteet, 25 op järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintosuunnitelman mukaisesti. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta.