Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Aika: 4.6. to, 9.6. ti ja 11.6. to klo 16.30–20.00

Sisältö ja tavoite: Tarkastelemme positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja ja tärkeimpiä käsitteitä, kuten onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus ja sinnikkyys. Millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä. Ymmärrät positiivisen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut sekä kykenet tunnistamaan ja havaitsemaan ihmisen kasvatuspsykologisessa kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet. Kykenet näkemään vaikeuksissa olevien ihmisten voimavarat ja selviytymisen mekanismit sekä yksilöllisinä että yhteisöllisinä prosesseina ja osaat tunnistaa ja vahvistaa omia voimavaroja sekä hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa.