Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op järjestetään Taideyliopiston opintovaatimusten mukaan. Se antaa perustiedot luovan alan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä osa-alueista, kuten sponsoroinnista, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämä- ja yrittäjävalmiuksia.