Times of instruction: 15.4.–6.5.2024 on Mondays at 17.00–20.15 (real-time online lessons)

Content: The course provides a basic introduction to working as an  artist/creative professional in international business field. Course  will engage the students to get an overview to their international  possibilities by making them active participants in interactive tasks,  discussions and brainstorming.

You will get homework in the end of each lesson (15.4., 22.4. and 29.4.) to prepare for next lesson's theme and you project work.  

Project work: Prepare Business Model Canvas or business plan of your business idea or future plans by May 10th. 

https://tampereenkesayliopisto-fi.zoom.us/j/81000811076?pwd=NE8rWnlLMEp4SlJCRDMwMjM1anlHUT09  
Aika: 12.3.–2.4.2024 ti klo 17.00–19.30 (reaaliaikaiset etäoppitunnit)

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Suoritustapa: Osallistuminen (80 %) luennoille ja caset (12 t), kirjalliset tehtävät


Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta.

Aika: 11.1.–15.2.2024 to klo 17.00–20.15
(reaaliaikaiset etäoppitunnit)

Aika: Reaaliaikaiset etäoppitunnit 24.10.–5.12. ti klo 17.00–20.15.
Huom. ei opetusta 31.10.

Sisältö: Kurssilla käsitellään keskeisiä liiketoiminnan suunnittelun ja markkinoinnin perustason käsitteitä erityisesti luovan liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja markkinoinnin keskeisiin keinoihin. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Suoritustapa: Osallistuminen (80 %) luennoille ja caset (24 t), kirjalliset tehtävät


Reaaliaikaiset etäoppitunnit 7.9.–5.10. to klo 16.30–19.40 sekä la 9.9. klo 10.00–15.15

Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti. Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyvien käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä. Omia työelämämahdollisuuksia tarkastellaan myös tuotteistamisen ja uramuotoilun avulla.

Suoritustapa: Osallistuminen (80 %) luennoille ja caset (24 oppituntia), kirjalliset tehtävät