Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta.

Aika: 11.1.–15.2.2024 to klo 17.00–20.15
(reaaliaikaiset etäoppitunnit)

Aika: Reaaliaikaiset etäoppitunnit 24.10.–5.12. ti klo 17.00–20.15.
Huom. ei opetusta 31.10.

Sisältö: Kurssilla käsitellään keskeisiä liiketoiminnan suunnittelun ja markkinoinnin perustason käsitteitä erityisesti luovan liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja markkinoinnin keskeisiin keinoihin. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Suoritustapa: Osallistuminen (80 %) luennoille ja caset (24 t), kirjalliset tehtävät


Reaaliaikaiset etäoppitunnit 7.9.–5.10. to klo 16.30–19.40 sekä la 9.9. klo 10.00–15.15

Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti. Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyvien käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä. Omia työelämämahdollisuuksia tarkastellaan myös tuotteistamisen ja uramuotoilun avulla.

Suoritustapa: Osallistuminen (80 %) luennoille ja caset (24 oppituntia), kirjalliset tehtävät